Výhody CBD oleje

Výhody CBD oleje

Je jednoduché uvíznout ve víru tvrzení obklopujících CBD oleje. Ale kolik z nich je přesných a co doopravdy víme o přínosech CBD oleje? Abychom vám pomohli rozšifrovat, zda CBD oleje mohou prospět vašemu životnímu stylu, projdeme si na základě důkazů to, jaký vliv a přínos by CBD mohlo mít pro vaši pleť, mozek a imunitní systém.

Může se zdát podivné, že by jediná sloučenina měla potenciál ovlivnit tolik částí našeho těla, ale CBD nepracuje osamoceně. Interaguje s endokanabinoidním systémem (EKS), regulační sítí, která hraje klíčovou úlohu v udržování homeostázy.

JAK CBD OLEJ FUNGUJE?

Naše tělo neustále usiluje o udržení homeostázy – stavu biologické rovnováhy. Tento princip se neuplatňuje jen tehdy, když jste zdraví. Rozdílem je, že během nemoci tělo přesune svou pozornost na podporu imunitního systému a k rovnovážnému stavu se opět vrátí poté, co infekce pomine. Tento proces se děje dennodenně, většinou bez toho, aniž bychom o tom věděli. Ale problémy nastávají ve chvíli, kdy tělo stráví v nerovnovážném stavu příliš mnoho času.

Rolí EKS je podpora a monitorování této vyrovnávací činnosti skrze rozsáhlou síť receptorů – a v potřebné chvíli stimulace vypuštění silných endokanabinoidů a enzymů. Nicméně, stejně jako tělo potřebuje pomoc EKS, také EKS samotný někdy potřebuje pomoc. A to je moment, kdy do hry vstupuje CBD, jelikož dle výzkumu by sloučenina mohla být účinným prostředníkem podporujícím rovnovážný stav, kterého se tělo neustále snaží dosáhnout.

JAKÉ JSOU PŘÍNOSY CBD OLEJE?

Skutečný rozsah potenciálu CBD stále zůstává utajený. Přestože jeho účinek na EKS a očividně chybějící vedlejší účinky z něj dělají spojence proti nemoci, stále zbývá mnoho k objevení. Do té doby můžeme alespoň poukázat na povzbuzující výsledky z preklinických studií a studií na zvířecím modelu.

• Má CBD olej pozitivní vliv na imunitní systém?

Zánět je zásadní částí naší imunitní odpovědi. Bez nej bychom nebyli schopni přemoci infekce nebo opravit zranění živé tkáně. Avšak pokud zánětlivá odpověď přetrvává nebo začne docházet k napadání zdravých buněk, začnou převládat nebezpečné podmínky.

Ve studii z roku 2012 od Laboratory for Integrative Neuroscience bylo zjištěno, že CBD a „jeho modifikované deriváty signifikantně potlačují chronický zánět a neuropatickou bolest“. Netrvalo dlouho a další studie, publikovaná v Molecular Medicine Reports, podpořila předchozí výsledky. Výsledky získané na hlodavčím modelu zdůrazňují „antiapoptické, antizánětlivé a antioxidační aktivity“ CBD.

• Má CBD olej pozitivní vliv na pokožku?

Naštěstí to není pouze náš vnitřní systém, který obsahuje kanabinoidní receptory, naše pokožka je obsahuje také. Přestože naše kůže dělá skvělou práci při ochraně proti zranění, infekci a mnoho dalšího, může se stát obětí poškozujícího onemocnění.

Studie z roku 2007 od Nottingham University rozpoznala, že „kanabinoidy brání keratinocytové proliferaci“, což podporuje jejich potenciální roli v léčbě lupénky. Hlavní funkcí keratinocytů je ochrana kůže proti vnějším faktorům, ale patogeny mohou zapříčinit, že se buňky stanou prozánětlivé.

V roce 2014 publikoval Journal of Clinical Investigation studii ukazující zprostředkovací roli CBD ve funkci lidských mazových buněk. Za normální podmínek mazové žlázy sekretují kožní maz, který udržuje vlasy a pokožku vlhkou. Avšak stejně jako mnoho keratinocytů může vést k zánětu, může i příliš mnoho mazu ucpat póry a přispět k propuknutí akné.

Výzkumníci došli k závěru, že „CBD se chová jako vysoce efektivní zprostředkovatel funkce mazových žláz“ a dodali, že sloučenina má „potenciál jako slibný terapeutický prostředek k léčbě akné“.

• Má CBD olej pozitivní vliv na mozek?

Další nemocí, u které se obecně věří, že je ovlivněna oxidativním stresem, je Alzheimerova nemoc. Ze studií týkajících se imunitního systému již víme, že CBD projevuje protizánětlivé vlastnosti. V Department of Experimental Pharmacolohy zjistili, že ošetřením buněk PC12 sloučeninou CBD došlo ke kanabinoidové inhibici degradace buněk způsobované beta-amyloidem. Beta-amyloid je narušující sloučenina, která obklopí buňky a brání jejich hlavní funkci.

CBD vykazoval podobné neuroprotektivní vlastnosti v recenzi publikované v roce 2017 v CNS & Neurological Disorders – Drug Targets. Porovnáním dat z preklinických a klinických studií výzkumníci rozpoznali potenciální roli CBD v Parkinsonově nemoci (PD), Alzheimerově nemoci (AD) a roztroušené skleróze (MS). Také ale zdůraznili nezbytnost dalších důkazů získaných skrze řádně navržené klinické studie.

PŘÍNOSY CBD OLEJE: REKAPITULACE

Studie zmíněné výše jsou pouze nastíněním potenciálního účinku CBD. Naštěstí zájem o tuto látku je větší než kdy předtím a nové důkazy vyplouvají na povrch téměř denně. Nicméně, a toto je velké „nicméně“ – téměř všechny uvedené studie jsou stále v preklinických nebo raných klinických stádiích, tudíž je těžké označit přínosy CBD jako jednoznačné.

Ačkoli výsledky jsou jednoznačně povzbuzující, mnoho se může změnit, jakmile CBD vstoupí do klinických studií na lidech. Jednoznačná výhoda CBD je, že stále projevuje minimální vedlejší účinky a má velmi dobrý bezpečnostní profil. Poprvé vyzkoušet CBD olej je jednoduché a několik kapek by mohlo mít dalekosáhlé účinky v podpoře vyrovnaného životního stylu.