Vedlejší účinky CBD

Vedlejší účinky CBD

Čím dál tím více lidí užívá CBD oleje jako přirozený způsob podpory svého zdraví. Kolik toho ale víme o možných vedlejších účincích této sloučeniny? Abychom zjistili, jaké možné vedlejší účinky CBD oleje mohou mít, podíváme se na výsledky několika studií a také se podíváme na nezávislé shrnutí vypracované Světovou Zdravotnickou Organizací. Tyto důkazy by mohly udělat jasno v otázce bezpečnosti, účinnosti a potenciálních rizik CBD.

CO VÍME O ÚČINCÍCH CBD OLEJE?

Potenciál CBD pramení z jeho interakce s endokanabinoidním systémem (EKS). Primární role EKS je udržet rovnováhu mezi jednotlivými částmi našeho těla prostřednictvím kanabinoidních receptorů, které můžeme nalézt v našem trávicím traktu, imunitním systému, centrální nervové soustavě a také v naší pokožce.

V časopise British Journal of Pharmacology byla publikovaná studie, která zjistila, že CBD dokáže mediovat EKS a zvýšit tak jeho celkovou účinnost a také podpořit produkci prospěšných enzymů a endokanabinoidů. Výzvou pro vědce bylo pochopení dopadu této interakce a jak by mohla tato interakce pomoci s léčbou různých chorob a poruch.

Zatím se toho ještě musíme mnoho dozvědět a opravdový rozsah vedlejších účinků CBD není zcela jasný. Co zatím víme je fakt, že možné vedlejší účinky jsou velice slabé. Podrobná studie vypracovaná Světovou Zdravotnickou Organizaci tvrdí, že “CBD je obecně velice dobře tolerováno a má dobrý bezpečnostní profil”. Nicméně se také zmiňují, že existují jisté interakce mezi léky a CBD.

ZPŮSOBUJE CBD OLEJ LÉKOVÉ INTERAKCE?

Naneštěstí nemůžeme užít CBD a očekávat, že začne okamžitě působit. CBD musí nejprve projít naším trávicím traktem a poté se dostane do našich jater. Zde je tento kanabinoid rozložen enzymy na metabolity a poté je pomocí krevního oběhu roznesen po celém našem těle.

Za normálních okolností není tato interakce ničím omezena. Stejným způsobem jsou zpracovány i další léky. Nicméně přesně kvůli tomu mohou nastat problémy. Studie publikovaná vědci z MDPI Open Access zjistila, že pokud se CBD a jisté léky nachází ve stejný čas v našem těle, tak mohou spolu interagovat a soupeřit o pozornost. Enzym CYP450 má omezenou kapacitu, při které může pracovat, a díky tomu existuje riziko, že se léky správně nezpracují a naruší se tak jejich účinky.

Pokud momentálně užíváte nějaké léky na předpis, pak byste si před užíváním CBD oleje měli promluvit se svým lékařem. Váš lékař by měl vědět, zda by se tento problém mohl vztahovat i na vaši medikaci.

ZPŮSOBUJE CBD OLEJ VEDLEJŠÍ ÚČINKY?

Studie z roku 2006, publikovaná v časopise Experimental Biology and Medicine zjistila, že anandamid (AEA),prominentní endokanabinoid, způsobuje “inhibici sekrece slin”. Jednoduše řečeno suchost v ústech. I když se tato studie přímo netýká CBD, tak víme, že jiná studie publikovaná v časopise British Journal of Pharmacology tvrdí, že CBD může podpořit produkci AEA tím, že inhibuje enzymy FAAH. Výsledkem tedy je, že užívání CBD může vést k dočasnému snížení produkce slin.

Mezi další možné, ale velice vzácné vedlejší účinky patří únava, průjem a ztráta chuti k jídlu. Všechny tři vedlejší účinky byly zpozorovány v průběhu výzkumu, který se zabýval léčbou rezistentní epilepsie. Z 214 pacientů jich asi 19% uvedlo, že pociťují průjem a sníženou chuť k jídlu, zatímco 13% si všimlo únavy v průběhu dvanáctitýdenního testování. Vědci svou studii uzavřeli slovy, že “CBD má adekvátní bezpečnostní profil, ale je potřeba vypracovat další náhodné testy”.

JAK DLOUHO TRVAJÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY CBD OLEJE?

Většina studií se shodla na době trvání možných vedlejších účinků CBD. Kvůli poločasu rozpadu CBD se nízká dávka nezdrží v krevním oběhu déle, než několik hodin. Pokud se bavíme o metabolizaci účinných látek, tak samozřejmě existují různé faktory, které tuto rychlost ovlivňují. Mezi tyto faktory patří věk, krevní oběh, stravování a funkce jater. Většina vedlejších účinků by však měla rychle pominout.

Pokud máte jakékoliv obavy ohledně užívání CBD oleje, pak byste to vždy měli konzultovat se svým lékařem. Pouze váš praktický lékař bude mít největší znalost a pochopení pro vaše zdravotní obtíže. Vzhledem k rychlosti metabolizace CBD by jakékoli vedlejší účinky měly rychle pominout. Vzhledem k tomu, že je šance vzniku vedlejších účinků velice nízká, tak neexistuje skoro žádný důvod, proč si neužít CBD olej jako součást vašeho vyváženého životního stylu.