Je CBD dobrý pro bolest

Je CBD dobrý pro bolest

Nezáleží na tom, jak jste připravení, zdraví či silní. Všichni pociťujeme bolest. I když je pociťování bolesti velice důležité pro náš život, i přesto se jedná o nepříjemnou záležitost, která nám často zabraňuje v dělání věcí, které milujeme. A zde přichází na scénu CBD olej. Mnoho výzkumů naznačuje, že by CBD olej mohl pomoci ve zvládání bolesti, s minimálním rizikem vzniku vedlejších účinků. Jak tedy CBD ovlivňuje bolest?

Abychom mohli pochopit, jak CBD olej pomáhá s léčbou bolesti, musíme si nejprve povědět něco o tom, jak vlastně bolest funguje. Problémem při léčbě bolesti je fakt, že bolest je velice subjektivní a liší se člověk od člověka. Pokaždé, když pociťujeme bolest, existuje emoční a fyzická část bolesti, kterou musíme vzít v potaz.

JAK BOLEST FUNGUJE

Bolest možná cítíme okamžitě, ale ať už si ukopneme palec či přivřeme prst do dveří, musí tento pocit projít skrze řadu kontrolních bodů. Mezi tyto kontrolní body patří neurony, nervová vlákna, mícha a tři různé oblasti v našem mozku. I když mozek již zpracoval signál bolesti, stále musí zkoordinovat správnou odpověď. V případě ukopnutého palce se často jedná o skákání na jedné noze a nadávání.

Zmíněný proces je pouze polovinou celého procesu. Všimli jste si někdy toho, že menší rány jsou bolestivější s rostoucím věkem? Je to způsobeno hlavně emočním komponentem pociťování bolesti. Náš mozek nám připomíná, abychom se vyhnuli bolestivým situacím tak, že vytvoří dlouhodobou vzpomínku.

Možná se to tak často nezdá, ale emoční odpověď na bolest je velice důležitá, jelikož život bez bolesti vytváří daleko více problémů. Kdybyste necítili bolest, tak jak byste věděli, zda máte infekci, či že jste si pořezali ruku? Bolest je nezbytným obranným mechanismem, ale i ty nejlepší myšlenky a nápady se mohou pokazit.

JAKÁ JE SPOJITOST MEZI CBD OLEJEM A BOLESTÍ?

Většina z nás pociťuje nociceptivní bolest. Jakmile naše nervová vlákna zaregistrují zranění, spustí bolestivou odpověď prostřednictvím centrální nervové soustavy (CNS). Mezi nociceptivní bolest řadíme odřeniny, popáleniny či zlomeniny.

Nicméně nociceptivní bolest není jediným typem bolesti. Existuje také neuropatická bolest, která je spjata s naším neurologickým systémem. Pamatujete si na kontrolní body, které jsme zmínili dříve? Teď si představte, že jeden z těchto bodů je poškozený. Pocit bolesti je náhle poškozený a celý proces zpracování bolesti je uveden ve zmatek. Výsledkem mohou být intenzivní vystřelující bolesti, necitlivost či pocit pálení. Nejhorší ze všeho je fakt, že tento typ bolesti se může stát chronickým a může tak ovlivnit kvalitu života daného jedince.

V případě chronické bolesti se často upínáme na léky na předpis. Naneštěstí je tato metoda značně neefektivní a nese s sebou i potenciální vedlejší účinky a závislost. Z toho důvodu se vědci snaží přijít s alternativami jako je CBD olej. Nejenže by se z CBD oleje mohl stát efektivní lék proti bolesti, ale podle Světové Zdravotnické Organizace nevykazuje “žádné náznaky zneužívání či potenciál vzniku závislosti”.

JAK BY MOHL CBD OLEJ POMOCI ZVLÁDAT BOLEST?

Olej CBD pomáhá zvládat bolest

Důkazy podporující schopnost CBD oleje bojovat proti bolesti pocházejí z předklinických studií. Nicméně tyto rané výsledky vypadají velice slibně. Pojďme se tedy podívat, co nám studie od prestižních výzkumných institucí říkají o vlastnostech CBD oleje.

• Úleva od nociceptivní bolesti

Nemoc, která způsobuje případy akutní i chronické nociceptivní bolesti se nazývá artritida. Existuje přes 200 různých typů artritidy a postihuje široké spektrum lidí. Nejhorší na ní je, že způsobuje problémy s pohybem a neexistuje na ni žádný lék. Nicméně v roce 2000 odhalil výzkum v Kennedy Institute of Rheumatology slibné výsledky.

Tato studie byla vypracována na myším modelu a vědci zkoumali vliv CBD na artritidu. Zjistili, že 25 mg CBD denně (podáno orálně), vykazovalo “imunosupresivní a proti-zánětlivé účinky” a výsledkem je tvrzení, že CBD má “potenciální účinky proti artróze na myším modelu”.

Tento výsledek studie jde ruku v ruce s další studií, tentokrát z roku 2016, která byla publikovaná v časopise Molecular Medicine Reports. V ní vědci z Jiaotong University College of Medicine zjistili, že kanabidiol (CBD) vykazuje “anti-apoptické, proti-zánětlivé a antioxidační aktivity”. Oxidační stres je klíčovým faktorem ke vzniku zánětu a pokud se o něj nepostaráme, může vést až k revmatické artritidě, ischemicko-reperfuznímu poškození a neuropatické bolesti.

• Úleva od neuropatické bolesti

Již víme, že nervová zakončení a nervové dráhy hrají důležitou roli v neuropatické bolesti. Díky tomu můžeme vytvořit léčbu, která bude přímo cílit na tyto mechanismy. Povzbudivé je, že obsáhlá studie, publikovaná v časopise Frontiers in Pharmacology zjistila, že mnoho dalších studií podporuje používání lékařského konopí k léčbě bolesti. Nelekněte se fráze “lékařské konopí”. Lékařské konopí je pouhý termín, který se používá k popisu všech součástí této rostliny a tudíž i kanabinoidů, jako je právě CBD.

Studie z roku 2018 se zabývala analgetickým účinkem kanabinoidů, včetně inhibice neurotransmiterů, modulace neuronové excitace a restrikce nervových drah přenášejících bolest. Nejenže vědci spojili užívání kanabinoidů se zlepšeními v pociťování neuropatické bolesti, ale také tvrdí, že lékařské konopí bylo velice dobře tolerováno.

Ve studii je také zmíněno, že několik oblastí potřebuje hlubší výzkum a také tvrdí, že je potřeba dalších dlouhodobých studií, které budou zkoumat rizika a výhody lékařského konopí. Čeká nás tedy ještě dlouhá cesta předtím, než budou lékaři běžně předepisovat deriváty lékařského konopí k léčbě bolesti.

MŮŽE CBD OLEJ BOLEST ZHORŠIT?

Všechen výzkum, který jsme zmínili naznačuje, že užívání CBD oleje může od bolesti pomoci. Existuje ale i riziko zhoršení bolesti? Zatím neexistuje studie, která by zmiňovala riziko zhoršení bolesti po konzumaci CBD oleje.

Existují důkazy, které naznačují interakci mezi CBD a enzymy v játrech. Pokud užíváte léky na předpis, pak byste užívání CBD měli konzultovat se svým lékařem. Celkově je ale CBD olej velice dobře tolerovaným doplňkem stravy. Mezi možné vedlejší účinky patří suchost v ústech, únava a nízký krevní tlak.

KTERÝ CBD OLEJ POMÁHÁ S BOLESTÍ?

Přesná koncentrace, dávka či typ CBD oleje na léčbu bolesti není znám. Zatímco studie naznačují, že CBD olej může být nápomocný při léčbě bolesti, je stále potřeba dalšího výzkumu, který nám potvrdí, jaká dávka je nejefektivnější.

Pokud jste začátečníkem v užívání CBD oleje, pak je rozumné začít s nízkými dávkami. To znamená užívat dvakrát denně dávku CBD oleje s nízkou koncentrací. Jakmile si zvyknete na jeho účinky, můžete dávkování zvýšit podle svých preferencí.